Condicions Generals de Compra

Les presents condicions generals s’apliquen, sense restriccions ni ninguna reserva, a les vendes dels bitllets realitzats per l’entitat “ALCALABUS S.L., EMPRESA MONFORTE S.A.U. I CASTROMIL S.A.U. UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESAS LLEI 18/1982 (ABREUJADAMENT, “UTE SERVEI AEROBÚS”)” a través de la pàgina web aerobusbarcelona.es (endevant, el Lloc Web).

La compra dels bitllets a través del lloc web implica necesariament que acceptis les presents condicions generals. Per tant, al marcar la casella habilitada a l’efecte i adquirir el bitllet corresponent acceptes, sense reserves de cap tipo, les presents condicions generals.

Les dades identificatives del responsable del Lloc Web són les següents:

 • Entitat: “ALCALABUS S.L., EMPRESA MONFORTE S.A.U. I CASTROMIL S.A.U. UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESAS LLEI 18/1982 (ABREVIADAMENT, “UTE SERVEI AEROBÚS”)”

 • NIF: U-27518471

 • Adreça: Polígon Industrial de la Pedrosa, Carrer de Rafael Barradas, 29. 08908 L’Hospitalet de Llobregat.

 

1. Procés de compra de bitllets per Internet

Per realitzar la compra a través d’ Internet és necessari que segueixis i completis tots i cadascun dels passos que s’indiquen en el Lloc Web, i que a continuació resumim. La compra únicament es considerarà finalitzada una vegada que introdueixis les dades bancàries i sigui confirmat el pagament per la teva entitat bancària, moment a partir del qual s’efectuarà el càrrec del ‘import del bitllet, i es procedirà a la seva emissió.

Podràs adquirir els bitllets en aquest Lloc Web, així com a través dels següents canals de venda: App mòbil, màquines d’auto venda, a bord de l’autobús o a través del personal d’assistència. En el Lloc Web pots obtenir informació sobre les línies, horaris i canals de venda.

Un cop a la pantalla d’inici pots accedir al procés de compra a través del selector situat a la part superior de la pàgina. A continuació, dehauràs d’anar cobrint les dades necessàries seguint el procés que resumim a continuació:

 1. Selecciona la tarifa que desitja entre les oferides per l’Aerobús.
 2. Selecciona el nombre de bitllets associats a aquesta tarifa i prémer a sobre “Afegir bitllets” per confirmar la teva selecció. Pots repetir els passos 1 i 2 per a cada una de les tarifes oferides.
 3. Un cop confirmada la teva selecció de bitllets, has de prémer “Comprar” per ser redirigit a una pantalla a la qual es mostrarà un primer resum de la teva compra.
 4. Si estàs conforme amb la teva comanda, has de prémer a “Continuar” per accedir al pròxim pas, en el que hauràs:
  1. Introduir les teves dades: Nom, cognoms i adreça de correu electrònic.b. Seleccionar el teu mètode de pagament.
  2. Acceptar les condicions de pagament i de transport. Per poder continuar amb el procés de compra hauràs d’acceptar les condicions citades, pel que és important que les llegeixis amb deteniment. Si no estiguessis d’acord amb les condicions pots cancel·lar el procés de compra. En el cas que estiguis d’acord amb les condicions de pagament i de transport, hauràs d’indicar-ho fent clic a les pestanyes de verificació.
 5. Un cop acceptades les condicions, hauràs de fer clic a “Finalitzar comprar”. A continuació, seràs redirigit a una passarel·la de pagament on podràs abonar l’import de la compra.

En concloure el pagament et mostrarem en pantalla el/s bitllet/s comprat/s en un format que et permetrà guardar-ho en qualsevol dispositiu i mostrar-ho al conductor en el moment de pujar al vehicle.

Si després d’efectuar el pagament no poguessis visualitzar el teu/s bitllet/s, hauràs de comunicar-ho al Departament d’Atenció al Client (+34 900 92 96 92 o mitjançant el correu info@aerobusbarcelona.es) facilitant la referència del bitllet o les dades dels que disposis per poder identificar l’operació, així com un número de telèfon de contacte.

T’informem que si vols pots comunicar-nos qualsevol incidència o suggeriment a través de la Bústia de Suggeriments del Lloc Web. Així mateix en la secció de Preguntes Freqüents pots comprovar si dóna resposta al suggeriment o incidència que plantegis.

 

2. Ofertes especials exclusives per a la compra online

De vegades, l’empresa transportista podrà oferir bitllets amb descomptes especials que suposin una rebaixa respecte de la tarifa normal, i que només afecten unes expedicions concretes determinades lliurement per aquesta.

Durant el procés de compra o consulta d’horaris en el Lloc Web podràs comprovar les diferents tarifes existents i si té ofertes disponibles en venda online.

En cas que s’ofereixin aquest tipus de bitllets a preus especials aquests estaran subjectes a les següents condicions especials:

 1. Qualsevol usuari del Lloc Web podrà acollir-se a aquestes ofertes quan adquireixi un bitllet d’anada, sepre que es trobin disponibles per a l’expedició concreta que seleccioni.
 2. El número màxim de places disponibles per la venda sota aquest tipus de ofertes serà variable per cada expedició en funció dels criteris d’explotació.
 3. El preu del bitllet subjecte a l’oferta serà sempre inferior a la tarifa normal.
 4. No es podrà aplicar cap descompte a aquestes tarifes, en tractar-se ja d’un preu especial.
 5. L’empresa transportista es reserva el dret per establir aquelles expedicions concretes en què s’establiran aquest tipus d’ofertes, així com el nombre places afectades per les mateixes.
 6. Aquest tipus d’ofertes només es podran contractar a través de la venda online en el Lloc Web.

 

3. Mètodes de Pagament

Els únics mètodes de pagament acceptats en el portal son: targeta financera Visa, MasterCard, JCB i PayPal.

 

4. Seguritat i Confidencialitat en el Procés de Pagament

Amb l’objecte de garantir la seguretat de les transaccions efectuades a través del portal web, la verificació i gestió prèvia de la informació que facilitis respecte de la targeta de pagament es realitzarà directament pel proveïdor o emissor del mitjà de pagament utilitzat, el qual adopta altres mesures antifrau que poden provocar el rebuig de cert tipus d’operacions. Ni “ALCALABUS S.L., EMPRESA MONFORTE S.A.U. I CASTROMIL S.A.U. UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES LLEI 18/1982 (ABREUJADAMENT, “UTE SERVEI AEROBÚS”)”ni, si escau, l’entitat titular del servei de transport seran responsables dels perjudicis que pogués ocasionar l’aplicació de les polítiques que tinguin aprovades els diferents proveïdors o emissors de mitjans pagament.

Queda prohibida la utilització d’un mitjà de pagament titularitat d’un tercer excepte en el cas que es compti amb l’autorització expressa d’aquest tercer, és responsabilitat de l’usuari la prova d’aquesta autorització, i assumint tots els danys i perjudicis que es produeixin a “ALCALABUS S.L., EMPRESA MONFORTE S.A.U. Y CASTROMIL S.A.U. UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982 (ABREUJADAMENT, “UTE SERVICIO AEROBÚS”)” i/o a l’entitat titular del servei de transport.

 

5. Factura

Pot sol·licitar la factura de la seva compra a través de info@aerobusbarcelona.es indicant número de comanda o adjuntant el bitllet d’Aerobús amb les dades fiscals. 

 

6. Informació addicional

6.1.- Bitllet

La venda de bitllets es realitzarà en els canals de venda habilitats a l’efecte (Lloc Web, App mòbil, màquines d’auto venda, a bord del bus o a través del personal d’assistència), on podrà obtenir-se els bitllets i sol·licitar els descomptes que procedeixin segons les condicions de la concessió.

La utilització indeguda de quelcom canal de venda oficial d’Aerobús per usos fraudulents donarà lloc a les corresponents responsabilitats, si es mostra que es va actuar de mala fe, culpa o negligència.

Per poder accedir al servei és necessari que es mostri al conductor/revisor al bitllet (imprès o en format digital).

La validesa dels bitllets serà de 90 dies des de la data de la seva emissió.

Hauràs de conservar el bitllet almenys fins a la finalització del servei.

6.1.1.- Bitllets d’Anada i Tornada

Podràs adquirir el bitllet d’anada i tornada a través del Lloc Web, d’acord amb les condicions de compra. Les condicions del bitllet d’anada i tornada seran les mateixes que les del bitllet senzill. La validesa del bitllet d’anada i tornada serà de 90 dies des de la data d’anada.

6.1.2.- Bitllets Combinats

Podràs adquirir el bitllet combinat amb altres mitjans de transport a través del Lloc Web, d’acord amb les condicions de compra. Les condicions del bitllet combinat seran les mateixes que les aplicades a cada un dels bitllets que integren el bitllet combinat, així com les establertes en aquest apartat. Els bitllets combinats disponibles en el Lloc Web són:

 • Senzill Metro/Bus + Aerobús: ofereix un bitllet d’anada a l’Aerobús i una validació en la xarxa TMB en l’etapa anterior o posterior.

 • Hola Barcelona 48h + Aerobús: ofereix l’abonament Hola Barcelona Travel Card 2 days/48h (que inclou transport públic il·limitat durant 48 hores des de la primera validació), juntament amb el bitllet d’anada i tornada a Aerobús.

 • Hola Barcelona 72h + Aerobús: ofereix l’abonament Hola Barcelona Travel Card 3 days/72h (que inclou transport públic il·limitat durant 72 hores des de la primera validació), juntament amb el bitllet d’anada i tornada a Aerobús.

 • Hola Barcelona 96h + Aerobús: ofereix l’abonament Hola Barcelona Travel Card 4 days/96h (que inclou transport públic il·limitat durant 96 hores des de la primera validació), juntament amb el bitllet d’anada i tornada a Aerobús.

 • Hola Barcelona 120h + Aerobús: ofereix l’abonament Hola Barcelona Travel Card 5 days/120h (que inclou transport públic il·limitat durant 120 hores des de la primera validació), juntament amb el bitllet d’anada i tornada a Aerobús.

Podràs consultar les condicions aplicades als bitllets Hola Barcelona a la web holabarcelona.com.

6.1.3. Bitllet senzill FM/FN

El bitllet senzill FM/FN compta amb un descompte del 50% o del
20% segons la categoria. La venda d’aquest tipus de bitllet es realitzarà només a través del personal de conducció i parada.

Per a
poder comprar aquest tipus de bitllet has de mostrar al
conductor/personal de parada els següents documents acreditatius
(originals i vigents): 

• El DNI, el NIE o el passaport

 •El títol de família monoparental o nombrosa (el títol familiar o l’individual) que hagi emès la Generalitat de Catalunya o emès per qualsevol altra comunitat autònoma.

En el moment de la compra del btillet, les persones beneficiàries del descompte han de tenir en vigor el documento que acrediti la seva identitat (DNI, NIE o passaport del titular) i el document que acrediti la condició de membre de família monoparental o de família nombrosa de categoría general (bonificació 20%) o especial (bonificació 50%). 

La validesa dels bitllets serà de 90 dies des de la data de la seva emissió.

Hauràs de conservar el bitllet almenys fins a la finalització del servei.

 

6.2.- Anul·lacions

La petició d’anul·lació del bitllet no comportarà la pèrdua o descompte de cap import de compra de la mateixa sempre que ho demanis dins dels 90 dies posteriors a la data de compra.

No s’admetrà l’anul·lació del bitllet, ni per tant tindràs dret a la devolució de cap import sempre que el bitllet hagi estat usat o s’hagi superat el plaç de 90 dies de validesa des de la data de la compra.

En el cas dels bitllets combinats, no s’admetrà l’anul·lació ni per conseqüència tindràs dret a la devolució de l’import sempre que el bitllet d’Aerobús hagi estat validat o el voucher de la TMB hagis estat bescanviat.

No s’admetrà la devolució parcial, en ningun cas, en els bitllets d’anada i tornada ni en els bitllets combinats d’Aerobús en altres mitjans de transport.

Els bitllets adquirits per Internet únicament es podran anul·lar a través del Lloc Web, no admetent-se en aquest cas la sol·licitud d’anul·lació a través del personal d’assistència.

Per poder anul·lar el bitllet a través del lloc web hauràs d’anar a la secció “El meu Compte” i accedir introduint les seves dades. A continuació, ha der fer clic a “Comandes” i podràs veure totes les compres realitzades. Clica a “Cancelacions i reemborsament” sobre les que vulguis realitzar la devolució. Com pots comprobar en aquesta secció també pots accedir als teus bitllets de forma digital.

 

6.3.- Tarifes reduïdes o preus especials

En la concessió del “Servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers amb autobús entre Barcelona i l’Aeroport del Prat de Llobregat – Aerobús” actualment s’apliquen les següents tarifes reduïdes o preus especials.

 • Bitllet d’anada i tornada: 11,75 €
 • Bitllets combinats:
  • Senzill Metro/Bus + Aerobús: 7,90 €
  • Hola Barcelona 48h + Aerobús: 25,05 €
  • Hola Barcelona 72h + Aerobús: 31,35 €
  • Hola Barcelona 96h + Aerobús: 37,45 €
  • Hola Barcelona 120h + Aerobús: 43,55 €

Si ets beneficiari d’alguna de les tarifes indicades, tens l’obligació de presentar la documentació acreditativa i pertinent vigent a l’hora de pujat a autobús.

Si a l’hora de pujar a l’autobús no poguessis acreditar ser beneficiari d’alguna de les tarifes mitjançant el pertinent document vigent, perdràs l’opció de viatjar, ja que el bitllet seria nul al considirearse fraudulent, perdent, així, l’opció de qualsevol classe de reemborsament. En cap cas, es podrà abonar la diferència econòmica havent d’adquirir un altre bitllet complet si es desitja viatjar.

Les tarifes reduïdes no són acumulables entre si excepte les explícitament contemplades per la legislació vigent o que així s’indiqui per part de l’empresa.

Abans d’adquirir un bitllet que tingui alguna promoció o descompte especial hauràs de comprovar les condiciones de la promoció, ja que en aquestes classes de billetes no es permet su anul·lació.

 

7. Protecció de dades de caràcter personal

En compliment amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (“LOPD-GDD”) i en el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament General de Protecció de Dades) ( “RGPD”), t’informem que les dades que se’t sol·licitaran en el procés de compra, i que són necessaris per a poder adquirir els bitllets, seran tractades per “ALCALABUS SL, EMPRESA MONFORTE SAU I Castromil S.A.U. UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES LLEI 18/1982 (ABREUJADAMENT, “UTE SERVEI AEROBÚS”) “,amb les següents finalitats: facilitar la gestió de la relació contractual, facilitar l’accés al lloc web mitjançant claus d’accés; satisfer una concreta petició, lliurament, consulta o prestació d’un servei sol·licitat per l’usuari; administrar el registre d’usuaris i realitzar enquestes sobre la satisfacció dels serveis oferts a través del lloc web; poder contactar amb l’usuari, atendre i gestionar adequadament les consultes, comentaris, incidències o suggeriments remesos; gestionar les tasques bàsiques d’administració; atendre i gestionar adequadament les sol·licituds de pressupostos que ens hagin enviat a través d’aquest mitjà; mantenir informats els usuaris per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació de les novetats, productes i serveis oferts que puguin ser del seu interès; gestionar satisfactòriament la compra de bitllets online; gestionar l’alta, modificació o baixa de les targetes i/o bons oferts, etc.

Les dades que se’t sol·licitaran resulten necessaris, de manera que de no facilitar, no serà possible concloure el procés de compra. En aquest sentit en acceptar les condicions generals conscients expressament la recollida i el tractament dels mateixos per a les esmentades finalitats. A aquest efecte pots consultar al lloc web la política de privacitat en què obtindràs més informació sobre el tractament de les teves dades de caràcter personal, a la que podrà accedir tanmateix a través d´aquest enllaç.

De la mateixa manera, mitjançant l’acceptació de les condicions autoritzes la cessió de les teves dades de caràcter personal a l’entitat titular del servei de transport per a la qual adquireixis el bitllet, la qual utilitzarà les dades esmentades amb les mateixes finalitats que s’acaben d’indicar i complirà amb les obligacions contingudes en la LOPD-GDD i el RGPD.

En tot cas, pots exercitar els drets d´accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-te a la següent adreça: C/ Cotón de Arriba nº2, Polígono da Louzaneta, 27297 LUGO.

Et preguem que en el supòsit de produir-se alguna modificació en les dades de caràcter personal, ens ho comuniquis per tal de mantenir actualizats els mateixos.

 

8. Contacte

Telèfons d’informació: 900 92 96 92

Horari d’Atenció al Client a través del telèfon d’informació:

 • De 8:00 a 21:00 h. de dilluns a divendres de forma continua.

 • De 9:00 a 13:30 h. i de 15:00 a 21:00 h. dissabtes i diumenges.

 • De 10:00 a 14:00 h. i de 16:00 a 20:00 h. els festius.

Web: aerobusbarcelona.es

Email: info@aerobusbarcelona.es