Accesibilitat

Un servei per a tothom

Aerobús proporciona un servei totalment adaptat a les necessitats de totes les persones amb mobilitat reduïda.

Parades accessibles

 • Disposen, com a mínim, d‟un itinerari adaptat que permet accedir a la informació segons els requisits d‟itineraris adaptats del Codi d‟Accessibilitat de Catalunya .
 • A més, la presència de parades de l’Aerobús se senyalitzarà amb una franja de 120 cm tàctil-visual amb contrast cromàtic per assegurar-ne la visualització.
 • A tota la vorera de la parada, es posarà una altra franja tàctil-visual.

Autobusos

Tots els nostres autobusos compten amb diversos mecanismes i mesures emprades per possibilitar un servei accessible a totes les persones viatgeres.

 • Places destinades a persones viatgeres amb mobilitat reduïda o passatgers amb alguna discapacitat. Els vehicles equipen un ampli espai habilitat, segons la legislació vigent i les directrius del Decret 135/1995 de la Generalitat de Catalunya i CEPE/ONU 107, per a transport de passatgers en cadira de rodes. Estan senyalitzats per adhesius i per colors, i compten amb un espai més gran per viatjar més còmode i que els moviments siguin més fàcils de realitzar. Estan col·locades al principi del bus de manera que no tinguin cap esglaó o canvi de nivell per accedir-hi. Disposen, a més, de cinturó de seguretat i suport isquial.
 • Seients preferents. Per a persones amb problemes de mobilitat o amb alguna discapacitat.
 • Sol·licitud de parada i de rampa (rètols). Situats a la zona davantera de l’autobús així com al canal de la porta central. Són dispositius lluminosos i acústics que indiquen amb veu l’acció a realitzar. La sol·licitud de rampa està senyalitzada degudament.
 • Polsadors de parada. Senyalitzats amb la paraula STOP i accionables amb el palmell de la mà, incloent la inscripció en braille. També tenen indicació acústica i lluminosa.
 • Sòl adaptat. Està exempt d’esglaons o tarimes a la zona davantera. És impermeable a tots els punts, fàcil de netejar i amb facilitat de desguàs.
 • Cap de les zones ocupades pels passatgers presenta sortints o arestes.
 • Barres i agafadors que compleixen la legislació vigent i la Normativa d’Accessibilitat.
 • Rampa elèctrica d’accés a cadira de rodes o cotxets de nadó. La rampa està col·locada a la porta central del vehicle complint la legislació vigent i Normatives d’Accessibilitat (CEPE/ONU 107, RD
  1544/ 2007) . És resistent i suporta una càrrega de fins a 300 kg. Dimensions: 1.242 mm x 787 x 78 mm, amb unes dimensions desplegada de 1150 mm.
 • Sistema d’enrotllament (kneeling). Controlat electrònicament per disminuir l’alçada de l’entrada a l’autobús.
 • Instal·lació dajuda a persones amb visibilitat reduïda: avisadors òptics i acústics.
 • Senyalització exterior. Corresponent a la seva homologació en accessibilitat.

Les places per a (PMR) no requereixen reserva prèvia ja que tota la nostra flota d’autobusos està adaptada per al transport de persones amb mobilitat reduïda.

En cas de portar gos d’assistència (inclosos gossos de suport a persones amb trastorns diabètics i epilèptics), aquests poden viatjar a l’interior de l’autobús sense cap cost. Aquests han de seure a terra als peus del passatger. Recordem que és obligatori que el gos porti la corretja i tota la documentació, especialment la que ho acredita com a tal, ja que pot ser requerida pel personal d’Aerobús a l’hora d’embarcar.

A més, la persona viatgera pot portar a bord elements com bastons o crosses, sempre que no obstaculitzin ni posin en perill la resta de passatgers.